Globale Seniorer

Verdensmålsgruppen

Gruppen består i december 2017 af 30 Globale Seniorer. Vi mødes i plenum 4-6 gange årligt, typisk om formiddagen, hvor vi har en fælles diskussion ud fra et oplæg. Det meste arbejde foregår i undergrupper om hhv. formidling, politisk debat og aktion/gøgl.

Verdensmålsgruppen og dens undergrupper arbejder med aktiviteter, der har fokus på gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.
Vi arbejder med en bred vifte af aktiviteter som oplysning, foredrag, debatmøder, udstillinger og aktionsteater/happenings, alt sammen for at skabe fremdrift og fokus i debatten om udviklingspolitikken.

Vi har siden efteråret 2015 gennemført en række møder om FN-forhold, en studierejse til New York for at besøge FN, og institutioner og organisationer omkring FN. Som forberedelse til vores studier i New York var vi bl.a. på et ugekursus på Nørre Nissum Højskole. Her var Verdensmålene også i centrum.

Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com

Gruppen består i december 2017 af 30 Globale Seniorer. Vi mødes i plenum 4-6 gange årligt, typisk om formiddagen, hvor vi har en fælles diskussion ud fra et oplæg. Det meste arbejde foregår i undergrupper om hhv. formidling, politisk debat og aktion/gøgl.

Verdensmålsgruppen og dens undergrupper arbejder med aktiviteter, der har fokus på gennemførelsen af FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.
Vi arbejder med en bred vifte af aktiviteter som oplysning, foredrag, debatmøder, udstillinger og aktionsteater/happenings, alt sammen for at skabe fremdrift og fokus i debatten om udviklingspolitikken.

Vi har siden efteråret 2015 gennemført en række møder om FN-forhold, en studierejse til New York for at besøge FN, og institutioner og organisationer omkring FN. Som forberedelse til vores studier i New York var vi bl.a. på et ugekursus på Nørre Nissum Højskole. Her var Verdensmålene også i centrum.

Kontaktperson Lene Grønfeldt: lenegroenfeldt@gmail.com