Globale Seniorer

6.1 Redaktør – Begivenheder

Begivenheder/møder indlægges gennem begivenhedseditoren, hvor alle mødedata bliver indlagt og hentes til lister og relevante kalendere på hjemmesidens forside og medlemskalender.

Indlægning af data er stort set selvforklarende, men kræver redaktør rettigheder:

I venstre kolonne (admin-funktioner):

 • Vælg ”Ny Begivenhed”

I midterste kolonne:

 

 1. Tilføj titel: titlen på mødet/begivenheden
 2. I ”teksteditoren”: Her skrives hovedtekst om mødet/begivenheden og eventuelt oplægges der billeder (ikke featurebillede – se nedenfor). Husk at deadline for tilmelding skal stå i teksten og der skal henvises til tilmelding længere nede på siden.
 3. Uddrag: Der skrives en kort ”appetizer” indeholdende f.eks. foredragsholders navn og titel. Dette uddrag vises sammen med featurebilledet på forsiden. Det vil typisk være på 40 ord eller 300 anslag.
 4. Tidspunkt og dato: Her skrives dato og klokkeslæt.
 5. Sted: Vælg det relevante mødelokale under ”Create or Find Sted”. Forekommer mødestedet ikke på listen, skal der oprettes et nyt sted. Det gøres i menuen til venstre under Steder – vælg: ”tilføj ny”. Der er mulighed for at tilføje specielle oplysninger som f.eks. adgang til mødelokale, etc. Det gøres i menuen til venstre under “Steder”
 6. Arrangør: Vælg den relevante gruppe under ”Arrangør”. Findes arrangøren ikke på listen, skal der oprettes en ny arrangør. Det gøres i menuen til venstre under Arrangører – ”tilføj ny”.

Højre kolonne:

 • Begivenhed Kategorier: Vælg blandt de oplistede kategorier eller tilføj ny. Det er muligt at vifte flere kategorier af. Hvis der er tale medlemsmøde med offentlig adgang skal rubrikken ”Medlemmer” viftes af og begivenheden/mødet vil blive vist i kalenderen på forsiden Andre møder som f.eks. gruppemøder vil kun blive vist på medlemssiden.
 • Tags: De valgte Tags har betydning for udefrakommendes søgning på nettet. Feltet kan enten stå tomt eller man kan tilføje relevante og/eller mest anvendte tags. Vi definerer disse snarest.
 • Udvalgt billede: Det indsatte billede vil fungere som ”featurebilled”, dvs. det kommer op som en slags ikon på forsiden og vises sammen med titlen på begivenheden på hjemmesiden. Billeder mellem 100 til 200 pixel (bredde og højde) med karakter af ikon kan med fordel benyttes. Feature caption skal vælges fra. Det skal således være eget eller gratis billed. Alternativt,  hvis det skal vises i fuld størrelse i hovedteksten, skal Billedet skal være af formatet 16:9 = ca 750 pixel i bredden. I så tilfælde kan feature caption tages med eller skrives først i teksteditoren. Billedteksen vil være midterstillet. Billedteksten (feature image caption) skal bl.a. indeholde informationer om hvor billedet kommer fra (akkreditering). 
 • Andre

Andre billederBilleder kan hentes ind i hovedteksten (se pkt 2 ovenfor). De vælges via “Media”. De skal have billedtekst som beskrevet ovenfor med synlig “billedtekst”.
TilmeldingTilmelding aktiveres ved at giver “Deltager” navnet Globale Seniorer. Det synliggør tilmelding til medlemmerne. Redaktøren kan senere se, udskrive og e-maile: Hvem og hvor mange, der er tilmeldte.

Powered by BetterDocs