Globale Seniorer

1.2 GS kalendere

GS hjemmeside har flere kalendere:

  • en fælleskalender, med fælles medlemsmøder Hvor gæster er velkomne. Se evt nærmere i teksten. Den er tilgængelig fra hjemmesidens forside. På forsiden listes de umiddelbart først kommende møder.
  • Til højre for liste er en minikalender der viser hvornår der er fællesmøder i hele måneden. Der kan skiftes frem og tilbage i kalendermånederne.
  • Er du medlem kan du logge ind og se medlemskalenderen, som indeholder alle gruppers møder hen gennem måneden. Se nærmere under punkt 3 for medlemmer.

Lidt om hvordan den fungerer kommer kommer snarest.

Powered by BetterDocs