Globale Seniorer

1.4 GS Tilmelding til møde

Til den fælles kalender er tilknyttet et tilmeldings (billet) system, som giver mulighed for at registrere hvem og hvor mange der kommer til et møde.

Lidt om hvordan den fungerer kommer snarest.

Powered by BetterDocs