Globale Seniorer

For medlemmer

Introduktion

Denne side er indgangen til dine medlemsinformationer, herunder:

  • Generelle informationer til medlemskredsen, der ikke har almindelig offentlig interesse. Informationer af offentlig interesse vil ligge på den åbne del af denne hjemmeside, f.eks.: Forsiden, den offentlige kalender og informationer om os på dansk og engelsk
  • Informationer mellem deltagere i de mange arbejdsgrupper, som du har adgang til gennem din GS-side, hvis du er medlem af gruppen
  • Din GS-side er din indgang til en social platform, hvor du har en profil, som du kan tilrette
  • Du kan indgå i flere arbejdsgrupper hvor du kan planlægge og samarbejde med de andre deltagere om jeres fælles aktiviteter. Til hver arbejdsgruppe findes et forum, hvor medlemmerne af arbejdsgruppen uforstyrret af andre kan udveksle idéer og tanker om jeres arbejde. Deltagelse i arbejdsgrupperne administreres af tovholdere
  • Endeligt er der en dokument silo, hvor de forskellige grupper kan gemme deres dokumenter

Den bedste måde at vende sig til den fælles platform er at komme igang med at bruge din GS-side. God fornøjelse!

Medlemkalenderen

Medlemskalenderen indeholder medlems- og arbejdsgruppemøder. De kommer fra den fælles Globale Seniorers google kalender Nye møder skal derfor indsættes i Google kalenderen og importeres i den samlede medlemskalender ovenfor.

Nyt fra Globale Seniorer

No posts found!

Universitetet i Osh, Kirgisistan, hvor 10 Globale Seniorer underviste i 2019

Globale seniorer fortæller en skoleklasse om de 17 verdensmål i Helsingør 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.