Globale Seniorer

Bestyrelsen i Globale Seniorer

Senest opdateret 25. maj 2021

Globale Seniorers bestyrelse hovedopgaver er:

 • Koordinerer, formidler og støtter de aktiviteter der udføres af medlemmer og grupper
 • Publicerer og redigerer en hjemmeside til formidling af netværkets aktiviteter
 • Planlægger, indkalder og afholder en årlig generalforsamling
 • Indgår formelle aftaler om samarbejde, aktiviteter og økonomi på Globale Seniorer vegne
 • Varetager de økonomiske forretninger i overensstemmelse med det vedtagne budget

Bestyrelsen er på i alt 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling:

 • Formand vælges ved særskilt valg i lige år.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • Tre suppleanter vælges hvert år for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og deltager i bestyrelsens møder.

Bestyrelsens medlemmer er senest valgt på generalforsamlingerne den 17. marts 2018 og den 14. marts 2019. Suppleanter er senest valgt 14. marts 2019.

På grund af Corona blev generalforsamlingen 2020 skudt til næste ordinære generalforsamling september 2021.

Senest opdateret 25. maj 2021

Globale Seniorers bestyrelse hovedopgaver er:

 • Koordinerer, formidler og støtter de aktiviteter der udføres af medlemmer og grupper
 • Publicerer og redigerer en hjemmeside til formidling af netværkets aktiviteter
 • Planlægger, indkalder og afholder en årlig generalforsamling
 • Indgår formelle aftaler om samarbejde, aktiviteter og økonomi på Globale Seniorer vegne
 • Varetager de økonomiske forretninger i overensstemmelse med det vedtagne budget

Bestyrelsen er på i alt 7 medlemmer samt op til 3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling:

 • Formand vælges ved særskilt valg i lige år.
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år
 • Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år
 • Tre suppleanter vælges hvert år for et år.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. Bestyrelsen tiltrædes desuden af en repræsentant for FIC, som er kollektivt medlem af Globale Seniorer.

Suppleanter vælges for 1 år ad gangen, og deltager i bestyrelsens møder.

Bestyrelsens medlemmer er senest valgt på generalforsamlingerne den 17. marts 2018 og den 14. marts 2019. Suppleanter er senest valgt 14. marts 2019.

På grund af Corona blev generalforsamlingen 2020 skudt til næste ordinære generalforsamling september 2021.

Per Bo

Formand

Mail: Perbo44@gmail.com
Tel:+45 2670 1944

Genvalgt: 2021

Nina Ellinger

Næstforkvinde

Mail: Ninaellinger@gmail.com
Tel:+45 2575 1135

Genvalgt: 2021

Povl Anker Andersen

Webmaster

Mail: Povlanker.A@gmail.com
Tel:+45 2029 0232

Genvalgt: 2021

Asbjørn Andersen

Sekretær

Mail: aan@asaconsult.dk
Tel:+45 9393 6070

Genvalgt: 2021

Peter Højslev Petersen

Kasserer

Mail: phphpetersen@gmail.com
Tel:+45 2979 3988

Genvalgt: 2021

Nina Wernberg

Besyrelsesmedlem

Mail: Nina@privat.dk
Tel:+45 2339 0659

Valgt: 2021

Kaj Skov Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Mail: Kajskovfrederiksen@gmail.com
Tel:+45 4015 3486

Genvalgt: 2021

Peter Lyngse

Suppleant

Mail: Peterlyngse@gmail.com
Tel:+45 2945 9701

Valgt: 2021

Carsten Andersen

FIC repræsentant

Mail: carsten.andersen@fic.dk
Tel:+45 

Ikke på valg

Jette Steensen

Suppleant

Mail: jksteensen@yahoo.com
Tel:+45 2324 7698

Genvalgt: 2021

Jens Asger Hansen

Revisor

Mail:
Tel:+45 

Genvalgt: 2021