Globale Seniorer

Globale Seniorers samarbejdspartnere:

Her er Globale Seniorer medlem som organisation

 • FIC er medstifter af Globale Seniorer og GS har siden stiftelsen været kollektivt medlem af FIC
 • Per Bo repræsenterer GS i FIC’s bestyrelse og FIC’s direktør Carsten Andersen er tilforordnet bestyrelsen i GS
 • Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter.
 • GS er medlemsorganisation i Globalt Fokus
 • Lene Grønfeldt og Poul Brandrup repræsenterer GS i Globalt Fokus’ SDG-arbejdsgruppe 
 • Et tværfagligt netværk i IDA om virksomheders og institutioners bistands og udviklingsarbejde
 • GS har som organisations et medlemskab af IDA Global development, og GS’ kontaktperson til netværket er Nina Wernberg
 • Se mere om hvordan du kan bruge GS’ medlemskab på medlemssiderne
 • Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation, der arbejder for, at alle får mulighed for en tryg seniortilværelse
 • GS har en lang samarbejdshistorie med DS med fælles konferencer, mødevirksomhed og projekter omkring internationale ældreforhold. Samarbejdet formidles af Ældrepolitisk Gruppe i GS
 • GS er i dag organisationsmedlem i DS og Povl Anker Andersen er kontaktperson
 • HelpAge er et globalt netværk af organisationer som støtter alle ældres rettigheder til at leve et værdigt, sundt og sikkert liv
 • GS er medlemsorganisation I HelpAge International
 • GS er del af HA’s europæiske netværk og deltager regelmæssigt i dets møder og udveksling, herunder i arbejdet for at fremme en FN konvention for ældre
 • Maria Justiniano repræsenterer GS I HelpAge
 • EURAG – Eutopean Federation for Older Persons – er en uafhængig nonprofit organisation, der arbejder for at fremme livskvaliteten for ældre
 • EURAG afholder to årlige konferencer om vigtige spørgsmål indenfor ældrepolitik 
 • GS forsøger at deltage i mindst en årlig konference
 • GS er repræsenteret i EURAG af Povl Anker Andersen


Her er de organisationer vi også samarbejder med

 • Komiteen blev dannet i 1985 ud fra Helsingfors-aftalen fra august 1975, som skabte grundlaget OSCE.
 • GS samarbejder om aktiviteter via ”Bosporus netværket” som også tæller Kurdisk Forum
 • Per Bo og Povl Anker Andersen repræsenterer GS i Bosporusnetværket
 • FN-forbundet er en selvstændig, uafhængig og tværpolitisk NGO, der arbekder for at styrke interessen og kendskabet til FN og FN’s 17 verdensmål
 • GS har særligt samarbejdet med FN-forbundet om Spotlightrapporten om Verdensmålene
 • SuG er en forening af seniorer, som via projekter og lokale aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden
 • GS har samarbejdet om medlemsmøder med SuG
 • Vi har på bestyrelsesplan afholdt møder med SuG om fælles interesser 
 • GS har samarbejdet med Ældre Sagen om konkrete mødeaktiviteter og deler reglmæssigt viden om fælles interesser
 • Global Ældrepolitisk gruppe samarbejder med ÆS og Danske Seniorer om arbejdet i forhold til FN’s OEWG on Ageing (Ældrekonvention)
 • Povl Anker Andersen er kontaktperson til ÆS
 • En interesseorganisation i Pensionärernes Riksorganisation, PRO, der arbejder for at forbedre den voksende ældrebefolknings situation i verden
 • GS samarbejder med PRO Global i HelpAges’ europæiske netværk, især omkring en FN konvention for ældre og  iopfyldelsen af Verdensmålene
 • Maria Justiniano er kontaktperson til PG
 • Foreningen producerer, samler og formidler information, løsninger og værktøjer til at understøtte arbejde for en bedre alderdom
 • GS samarbejdet med VALLI i HelpAge europæiske netværk og i forbindelse med en ansøgning til et projekt under Nordisk Råd
 • Kontaktperson til VALLI er Maria Justiniano

Opdateret 15. september 2021