Globale Seniorer

Arkiv for rapporter

Her finder du de rapporter, som har været udvalgt og vist på Globale Seniorers forside.

Rapporter fra 2021

 • Voluntary National Review 2021

  Den anden verdensmålsrapport om implementeringsfremdrift er offentliggjort 10.juni 2021. Ialt 44 lande vil udarbejde den 2 VNR rapport til FN.

 • VM Handlingsplan 2021

  Danmarks regerings handlingsplan for opfølgning på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling 2021

 • Spotlightrapporten 2021

  Ideen medspotlightrapporten er at få et kritisk blik på, hvor langt DK er kommet i processen med at opfylde verdensmålene i 2030. Den øvelse er vigtig, hvis vi skal holde os selv fast på at gøre en indsats – hver især og sammen med andre aktører.

Rapporter fra 2020

 • Arktisk sikkerhed 2020

  sikkerhedspolitiske dynamikker i Arktis. Muligheder og udfordringer for Kongeriget Danmark. DIIS rapport.oluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

 • Vores danske mål 2020

  197 nye danske SDG målepunkter er fastlagt . Målepunkterne bygger på mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere.

Rapporter fra 2018

 • SDG skyggerapport 2018

  I en ny rapport vurderes den danske regerings arbejde med at implementere Verdensmålene i Danmark og i Danmarks internationale engagement. Globale Seniorer har bidraget

Rapporter fra 2017

 • VM handleplan 2017

  Handlingsplan for FN’s verdensmål (SDG) – Danmarks regerings opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling fra 2017.